Arbetsgång i Landskapsidol

Arbetet med Landskapsidol pågår vecka 14-18lila.JPG

tsdagar

tisdagar

kl: 8.20-9.40

Berta presenterar veckans uppdrag. Banden diskuterar nyckelfrågorna.

kl:13.30-14.20

Banden arbetar med veckans uppdrag.

onsdagar,kl. 8.20-9.40

Managermöte med Berta Karlsson. Därefter arbetar banden med veckans uppdrag.

eftersdar. 8.20-9.40:

torsdagar 13.20-14.10

Sista arbetspasset innan TV-sändningen! Banden tränar på att redovisa veckans uppdrag.

Fredagar: 8.20-9.40: TV-Sändning live!

Banden intervjuas & visar upp sig i det direktsända TV-programmet Landskapsidol 2008..