GRAFITTI

GRAFITTI


bertagrafitti.jpg
Här är Berta på Världskulturmuseet i Göteborg. Fotograf: Skateboy.


grafitti.jpg
Bilden kommer från Hip Hop-utställningen Hip Hop don´t stop som pågår på världskulturmuseet i Göteborg. Fotofgraf: Berta Karlsson.fågelgrafitti.jpg
Ytterligare en fantastisk bild från Världskulturmuseét. Fotograf: Berta Karlsson.hiphop-dont_stpo_037.jpg
Mer fantastisk konst från Världskulturmuseets Hip Hop-utställning. Fotograf: Berta Karlsson.