Se filmen Landskapsidol the Movie

Här kan du se en Photostory som eleverna gjort om arbetet med Landskapsidol.