Vad är landskapsidol?

Landskapsidol är en Storylineinspirerad digital berättelse som handlar om en påhittad musiktävling kallad Landskapsidol. Arbetet är ämnesövergripande och utgår ifrån elevernas förförståelse. De ämnen som har huvudrollen i denna digitala berättelse är: bild, musik, svenska, svenska som andra språk och so. Alla nyckelfrågor i Landskapsidol har sin utgångspunkt i dessa ämnen.

Eleverna har fått i uppdrag att skapa var sin personlig karaktär. Elevernas karaktärer tillhör ett musikband som de också skapar tillsammans med de bandmedlemmar som ingår i samma band. Banden har fått veta att de är utvalda till att tävla i musiktävlingen Landskapsidol. I denna tävling representerar deras band varsitt landskap. De landskap som tävlar är: Lappland, Skåne, Uppland & Värmland.Alla band har också fått en gemensam manager som sköter om alla deras uppdrag. Managens namn är Berta Karlsson, Bert Karlssons påhittade elaka syster.

Inspiration i förväg med syftet att skapa engagemang och lust inför det kommande arbetet

wiki.JPGlitenlöp.JPGwiki.JPG litenlöp.JPG
Berta Karlsson har under två veckor "marinerat" och inspirerat eleverna inför detta arbete genom att skicka flera löpsedlar och reklamaffischer om musiktävlingen Landskapsidol . Alla löpsedlar och affischer gjordes på Big huge labs.Eleverna hade vid denna tidpunkt ingen som helst aning om vad Landskapsidol var eller vem Berta Karlsson var. Rubrikerna på löpsedlarna samt elevernas förförståelse kring namnet på tävlingen antydde dock att det rörde sig om en musiktävling. Eleverna har också fått några filmer skickade till sig med instruktioner om att de ska ha sett dessa innan Landskapsidol börjar. På denna punkt skiljer sig detta arbete från den renodlade Storylinemetoden. Syftet med att på detta sätt inspirera och engagera eleverna i förväg har varit att starta en tankeprocess kring Landskapsidol och på så vis skapa engagemang och lust inför det kommande arbetet.Hur arbetar vi med Landskapsidol?

Musiktemat i Landskapsidol är Hip hop-kulturen och dess fyra huvudmoment: rap, DJ, hip hop danser & grafitti. Det kombinerade användandet av bild, ljud,text & digitala lärrresurser är i fokus. Deltagarna i landskapsidol reser virtuellt runt i Sverige och utför olika uppdrag åt det landskap som de representerar. Uppdragen utgår från nyckelfrågor som berör Hip Hop -kulturen och Sverigekunskaper. Bandmedlemmarna dokumenterar sin resa både i grupp och individuellt här på Wikispace. Dokumentationen sker med alla sinnen. Eleverna uppmanas att använda tillåtna, ljud, bilder & egenproducerad text för att förstärka sitt budskap. Resultatet av uppdragen presenterades i en fiktiv tv-sändning och ett stort Jamparty live.Fantasi är den viktigaste kompetensen i denna storyline. Övriga kompetenser som är viktiga i elevernas lärprocess under denna storyline är: digital kompetens, språklig kompetens och social kompetens. För mer ingående beskrivning av kunskapsmål & lärsyfte med detta skolarbete klicka här.